Monumentaal gebouw krijgt een nieuwe bestemming. Helder en uitvoerbaar ontwikkeltraject.

Bijzonder aan dit project
•  Oude locatie moet nieuwbouw deels bekostigen.
•  Kwetsbare en monumentale locatie middenin het centrum.
- Tijdig tot ontwikkeling brengen van de locatie (opbrengsten). 

Oplossingen
•  Expertmeetings met een stedenbouwkundige, monumentenexpert en strategisch planeconoom hebben scenario’s voor programma en haalbaarheid als resultaat.
•  Inrichten transparant besluitvormingsproces.
•  Inrichten gefaseerd selectieproces.