Hoogwaardig bedrijventerrein met oog voor de omgeving. Herontwikkeling van 27 hectare, nieuwe verkeersstructuur, maximale benutting kades.

Bijzonder aan dit project
•  Ontwikkeling in eigen beheer (en eigendom) gemeente.
•  Verouderd kadeterrein.
•  Herstructurering bedrijventerrein direct naast woonwijk.

Oplossingen
•  Loskoppelen/scheiden infrastructuur bedrijven en wonen.
•  Tender DBFOM voor kades en kadegebied.
•  Gefaseerde, beheerste  en gezoneerde uitgifte mogelijk door sterk stedenbouwkundig plan.