De Twee Heren ontwerpen, maken en beheren natuurlijke speelomgevingen en openbare ruimte.

Bijzonder aan dit project
•  Gemeentes bezuinigen op beheer en inrichting van openbare ruimte en speelplekken.
•  Meer vraag naar natuurlijk ingerichte buitenruimte, maar het ontbreekt potentiële opdrachtgevers aan kennis.
•  Actievere rol bewoners bij inrichting en gebruik openbare ruimte. 

Oplossingen
•  Optimalisatie bedrijfsvoering en acquisitie.
•  Introduceren bewonersgestuurde wijkontwikkeling voor openbare ruimte.
•  Inzicht in optimalisatie speelwaarde door andere inrichting openbare ruimte: bezuiniging beheer en inrichting.